ОУ Христо Ботев
Основно училище в град Дунавци

Материална база

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ ХРИСТО БОТЕВ” – гр. Дунавци

община Видин, област Видин

тел.: 0878 472 837; info-503311@edu.mon.bg

 

 

ПАРАМЕТРИ

 

І. ЦЕНТРАЛЕН КОРПУС:

   Застроена площ – 875 кв.м.

   Разгърната площ – 1750 кв.м.

   Вид конструкция – полумасивна

   Етажност – 2 етажа

   Вид покрив – гредоред, керемиди

   Помещения:

 • Класни стаи – 5 – 290 кв.м.
 • Специализирани кабинети – 7 – 376 кв.м.
 • Хранилища – 1 – 10 кв.м.
 • Компютърна зала – 1 – 50 кв.м.
 • Конферентна зала – 1 – 192 кв.м.
 • Музей – 1 – 21 кв.м.
 • Библиотека – 1 – 10 кв.м.
 • Административни помещения – 3 – 64 кв.м.
 • Санитарни помещения – 2 – 36 кв.м.
 • Други – административни – 4 – 40 кв.м.

 

ІІ. УЧЕБНО – ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС:

     Застроена площ – 130 кв.м.

     Разгърната площ – 130 кв.м.

     Вид конструкция – масивна/ монолитна

     Покрив – плоча, керемиди

     Помещения:

 • Специализирани кабинети – 2 – 74 кв.м.
 • Санитарни помещения – 1 – 3 кв.м.

 

ІІІ. СПОРТЕН КОРПУС:

      Застроена площ – 130 кв.м.

      Разгърната площ – 130 кв.м.

      Вид конструкция – полумасивна

      Вид покрив – гредоред, керемиди

      Помещения:

 • Специализирани помещения – 2 – 77 кв.м.
 • Административни – 1 – 3 кв.м.
 • Работилници – 2 – 50 кв.м.

 

ІV. КОТЕЛНО:

      Застроена площ – 110 кв.м.

      Разгърната площ – 110 кв.м.

      Вид конструкция – масивна / монолитна

      Вид покрив – плоча, керемиди

    

      Помещения:

 • Котелно – 1 – 30 кв.м.
 • Санитарно – 1 – 7 кв.м.
 • Други административни – 1 – 10 кв.м.

 

 1. СКЛАД:

     Застроена площ – 110 кв.м. 

     Разгърната площ – 110 кв.м.

     Вид конструкция – полумасивна

     Вид покрив – гредоред, керемиди

     Помещения – 3 – 108 кв.м.

 

VІ. ДВОР – 13 000 кв.м.

     Ограда – метална

     Три портала – метални

     Открита спортна база:

 • Волейбол – 21м. / 11м./ настилка асфалт/
 • Баскетбол – 28 / 16 м. ./ настилка асфалт/
 • Хандбал – 40/ 20м. ./ настилка асфалт/
 • Тенис корт – 24 /10м. ./ настилка асфалт/
 • Писта – Лека атлетика – 66 / 7 м. и 62 / 7 м. ./ настилка асфалт/
 • Тенис на маса – 18 / 18 / настилка – трева/
 • Комбинирани: 19/ 14 м. и 17/ 16м. / настилка асфалт и трева/ .

 

VІІІ. ДРУГИ:

       Отопление – локално, твърдо гориво

       Паркова зона – централен вход.

       Детска площадка – съоръжения, пясъчник.