ОУ Христо Ботев
Основно училище в град Дунавци

История

История и статут

       

Наименованието на училището е Основно училище „Христо Ботев“

Седалището на училището е в ОУ „Христо Ботев“

Официалният адрес е 3700 гр. Дунавци, общ. Видин, обл. Видин, ул. „Георги Димитров“ № 73

Училището е общинско , средищно.

Според вида на подготовката е неспециализирано.

Според етапа или степента на образование е основно от І до VІІ клас.

В него са създадени условия и за осъществяване на задължителното предучилищно образование.

Училището осигурява общообразователна подготовка. Създават се условия и за допълнителна подготовка с цел развитие на интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

          Предимство на училището е целодневната организация на обучение, в която са сформирани две групи ЦДО  от I до VII клас

 

 • Килийно училище – 1828г.
 • Светско училище – 1838 г.
 • Годишнина – 27 октомври – 180 години .
 • Вид : Основно / I - VII клас/
 • Учебна 2018 /2019 г. – брой паралелки – 7 , от които : 4 – начален етап и 3 – прогимназиален етап
 • Обучават се ученици от Дунавци и   съседни селища :  Жеглица , Синаговци ,  Търняне, Цар Симеоново
 • Материално – техническа база :
 1. Централен корпус: І етаж: 5 класни стаи и Игротека ;Музеен кът ;Методичен кабинет;Санитарни помещения .

ІІ етаж: кабинети : Български език и литература ;Математика ;Прродни науки, География и История ;Музика ;Компютърен кабинет;Библиотека ,Учителска стая ;Директор.

Заседателна зала .Кабинет “Безопасност на движението по пътищата “ .

Павилион за закуски – приземен етаж.

Зала за хранене – кетеринг.

Допълнителни корпуси :

Първи : к-т “Технологии и предприемачество “;Физкултурен салон ;Дърводелска раоботилница.

Втори : Котелно и складова база .

 1. Открита спортна база : спортни площадки : Хандбал,Волейбол,Баскетбол,

                                              Лека атлетика , Тенис на маса.

 1. Паркова зона с детска площадка .
 2. Охрана –“Марс 2003” ЕООД – жива охрана – дневна, СОТ, видеонаблюдение .  
 • Църковен храм – построен 1863 г. Първи писмени данни – от 1700 г. – турски документ. Училищната сграда – централен корпус – построен върху земя – дарение от църковното настоятелство на храма .

 

                                                                   

 

 

Наименованието на училището е Основно училище „Христо Ботев“

Седалището на училището е в ОУ „Христо Ботев“

Официалният адрес е 3700 гр. Дунавци, общ. Видин, обл. Видин, ул. „Георги Димитров“ № 73

Училището е общинско , средищно.

Според вида на подготовката е неспециализирано.

Според етапа или степента на образование е основно от І до VІІ клас.

В него са създадени условия и за осъществяване на задължителното предучилищно образование.

Училището осигурява общообразователна подготовка. Създават се условия и за допълнителна подготовка с цел развитие на интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

Предимство на училището е целодневната организация на обучение, в която са сформирани две групи ЦДО  от I до VII клас.

За постигане на целите си училището работи в партньорство с Обществен съвет, Училищното настоятелство, Клуб на родителя, както и с органите на местната власт и неправителствени организации.

 

 • Килийно училище – 1828г.
 • Светско училище – 1838 г.
 • Годишнина – 27 октомври – 174 години .
 • Вид : Основно / I - VIII клас/ - общообразователно ,непрофилирано .
 • Учебна 2011 /12 г. – брой паралелки – 9 , от които : 4 – начален етап и 4 – прогимназиален етап и 1 подготвителна група
 • Ученици: общ брой – 143
 • Обучават се ученици от Дунавци  и  три съседни селища :  Жеглица , Синаговци  и  Търняне  и от Заводско селище Видин и кв. Нов път - Видин
 • Материално – техническа база :
 1. Централен корпус: І етаж: 5 класни стаи и Игротека ;Музеен кът ;Методичен кабинет;Санитарни помещения .

ІІ етаж: кабинети : Български език и литература ;Математика ;Физика Химия и Биология ;География и История ;Музика ;Компютърен кабинет;Библиотека Учителска стая ;Директор.

Заседателна зала .Кабинет “Безопасност на движението по пътищата “ .

Павилион за закуски – приземен етаж.

Зала за хранене – кетеринг.

Допълнителни корпуси :

Първи : к-т “Труд и техника “;Физкултурен салон ;Дърводелска раоботилница.

Втори : Котелно и складова база .

 1. Открита спортна база : спортни площадки : Хандбал,Волейбол,Баскетбол,

                                              Лека атлетика , Тенис на маса.

 1. Паркова зона с детска площадка .
 2. Опитно поле.
 3. Охрана –“Марс” ЕООД – 24 часа .  
 • Църковен храм – построен 1863 г. Първи писмени данни – от 1700 г. – турски документ. Училищната сграда – централен корпус – построен върху земя – дарение от църковното настоятелство на храма .