ОУ Христо Ботев
Основно училище в град Дунавци

Екип

Екип

2021 /2022 учебна година

 

Елка Качкова-Директор

Таня Ценкова-Станчева-Главен учител

Мадлен Михайлова-Николова-Старши учител в начален етап

Веселка Веселинова-Старши учител в начален етап

Анна Илиева-Учител в начален етап

Елена Ненова-Старши учител в начален етап

Магда Тодорова-Старши учител в прогимназиален етап

Силвия Илиева-Старши учител в прогимназиален етап

Даниел Йорданов-Учител в прогимназиален етап

Виктория Николова-Старши учител в група за ЦОУД

Ваня Иванова-Учител в група за ЦОУД