ОУ Христо Ботев
Основно училище в град Дунавци

2021 / 2022 учебна година

Междуучилищни дейности

Програма-междуучилищна дейност

Групи за допълнително обучение

Български език и литература-I клас-ръководител Елена Ненова/Анна Илиева

Български език и литература-II клас-ръководител Мадлен Михайлова

Български език и литература-IV клас-ръководител Мадлен Михайлова

Български език и литература-V клас-ръководител Таня Станчева

Български език и литература-VI клас-ръководител Таня Станчева

Български език и литература-VII клас-ръководител Таня Станчева