ОУ Христо Ботев
Основно училище в град Дунавци

"Твоят час"

2016 / 2017 учебна година

Краен съдържателен доклад за дейността на групата СИП Български език 2 клас

Краен съдържателен доклад за дейността на групата СИП Български език 4 клас

Краен съдържателен доклад за дейността на групата- СИП Математика 7

Краен съдържателен доклад за дейността на групата " В килера на баба"

Краен съдържателен доклад за дейността на Вокална група Сребърни звънчета

Краен съдържателен доклад за дейността на групата Художествено ателие " Цветна палитра"

Краен съдържателен доклад за дейността на групата Творческо ателие " Традиции и приемственост в предприемачеството"

Краен съдържателен доклад за дейността на групата "Фолклор на етносите-история и традиции"

Български език и литература 2 клас_

 СИП Български език 4 клас

 СИП Математика 7 кл.ppt

Отчет ОС "Твоят час"2016/2017.docx

Заповед механизъм за индентифициране на извънкласните дейности.pdf

Механизъм за идентифициране на извънкласните дейности .pdf

Критерии за избори на ръководители .pdf

Вътрешни правила  за работна заплата.pdf

Съвет за обществен мониторинг "Твоят час"2016/2017.pdf

Правила за работата на Съвета за обществен мониторинг.doc

2017 / 2018 учебна година

Механизъм за идентифициране на извънкласните дейности.pdf

Протокол за избор на Съвет за обществен мониторинг.pdf

Заповед Съвет за обществен мониторинг.pdf

ТА "Игра на цветове".pptx

 

 ТА Традиции и приемственост в предприемачеството.ppt

Снимки pics 009

математика - 3 клас.ppt

СИП математика 4 клас.ppt

СИП Математика 7 клас.ppt

Забавен английски.ppt

ТА Златни ръчички.ppt